• nyní nejoblíbenější školení, využívané školami a firmami
  • účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře s platností 2 roky, délka semináře v rozsahu 4 vyuč. hodin