• rozsáhlé školení první pomoci v rozsahu 12 vyuč. hodin
  • účastník obdrží certifikát o absolvování semináře s platností 4 roky + průkaz absolventa, vycházející v souladu se standardy první pomoci evropských Červených křížů a Červených půlměsíců + studijní materiál
  • po 4 letech je návazné doškolení v rozsahu 4 vyuč. hodin