Dne 1.2.2012 byl spuštěn projekt na vzdělávání lektorů ČČK. 


Příjemci projektu : Oblastní spolek ČČK Kroměříž,  Koperníkova 2646/1, Kroměříž

PROJEKT ČČK


 

Vzdělávání lektorů Českého červeného kříže Kroměříž

 

dekorační obrázek

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/03.0006

Období realizace: 2/2012 – 1/2014

Financování projektu:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 881 982,64 Kč (100 %)
 • Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu: 2 449 685,24 Kč (85 %)
 • Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 432 297,40 Kč (15 %)

Stručný obsah projektu:

Projekt si klade za cíl zajistit vzdělávání lektorů první pomoci. Účelem je zvýšení odborných znalostí a lektorských dovedností lektorů ČČK. Na úvod se projektový tým vzdělá v oblastech potřebných pro efektivní tvorbu jednotlivých modulů.

V rámci projektu vznikne 5 samostatných modulů:

 • První pomoc pro lektory 1
 • První pomoc pro lektory 2
 • Metody práce lektora první pomoci s cílovou skupinou dospělí
 • Metody práce lektora první pomoci s cílovou skupinou handicapovaní
 • E-learningový kurz – základy práce lektora první pomoci

Tyto moduly budou pilotně otestovány a po zapracování zpětné vazby bude publikována dokumentace a budou proškoleny první skupiny lektorů ve všech modulech.

Pro projekt bude vybavena učebna, bude pořízena výpočetní technika a řešeno zpřístupnění e-learningu prostřednictvím www.

Partneři projektu:

 • Město Kroměříž
 • Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Kontaktní osoba: Alice Juračková

Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999