Zde uvádíme naše nejdůležitější sponzory a partnery.
Spolupráce s nimi je pro nás významným přínosem.

 

Město Kroměříž
www.mesto-kromeriz.cz

Zlínský kraj
www.kr-zlinsky.cz

Q-COOP – dodavatele hardware,
software a široké škály příslušenství
www.q-comp.cz

BESIP integrální součást Ministerstva dopravy
www.ibesp.cz