Vítejte na stránkách Oblastního spolku Českého červeného kříže Kroměříž.

Sídlo OS ČČK – Koperníkova 2646, Kroměříž 76701

Telefon, e-mail : 573 334 767, 608 539 105, kromeriz@cervenykriz.eu, www.cervenykrizkm.cz

Bankovní spojení : ČSOB Kroměříž 153 150 640 / 0300

IČO : 00426351

O nás :

Svou novodobou práci započal Oblastní spolek v roce 1998 obnovením činnosti Místních skupin.

Pod oblastním spolkem pracuje 7 Místních skupin, které mají 346 členů.

Jsme provozovatelé Dětského dopravního hřiště (DDH) v Kroměříži.Zajišťujeme Dopravní výchovu dle harmonogramu pro žáky čtvrtých tříd základních škol pro Kroměřížský region.

V měsících duben až říjen je možnost využití dopravního hřiště veřejností.

Naším partnerem je i Besip.

Na DDH pořádáme jak školení, tak letní Příměstské tábory pro děti zaměřené na výuku první pomoci, pro věkové skupiny tři až šest let a šest až patnáct let.

Oblastní spolek nabízí školení První pomoci všem věkovým skupinám obyvatelstva.

Pořádáme odborné kursy ZZA, ZNZZ, Školeníučitelů zdravotníků, Oblastní studijní střediska pro děti, Hlídky mladých zdravotníků pro žáky Základních a Středních škol a Osmiletých gymnázií.Nauč se První pomoc – výuka první pomoci v Mateřských a Základních školách,včetně praktických ukázek za použití maskování různých zranění, dopravní soutěž Mladých cyklistů. Školení První pomoci pro firmy. Pořádáme rekondiční pobyty pro seniory.

Spolupracujeme s městem Kroměříž. Na akcích pořádaných městem zajišťujeme zdravotní dozor,praktické ukázky poskytování první pomoci včetně maskování zranění.

 

[Galerie nebyla nalezena]