RSS
 • Aktuální zprávy, Oceňováni dárců

  Přidáno dne 20. října 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Netradiční ocenění bezpříspěvkových dárců krve v Kroměříži

  Oblastní spolek ČČK Kroměříž přivítal ve čtvrtek 15.10.2020  v sídle kanceláře OS ČČK Kroměříž bezpříspěvkové dárce krve, aby jim poděkoval za dárcovství, mezi které bezesporu patří ocenění prof. MUDr. Jana Jánského za vícečetné bezplatné darování krve.

  Vlivem vládních nařízení se poděkování netradičně konalo ve venkovních prostorách dětského dopravního hřiště, a to individuálním předáním ocenění za přítomnosti organizátora a jedné blízké osoby.

  Ze srdce děkujeme za darování krve, plazmy a to i v této pro všechny náročné době, v čase epidemie, nouzového stavu a karantény. Zajištění péče o pacienty transfuzními přípravky je v současné době mnohem náročnější. O to cennější je právě dárcovská pomoc, dar krve – dar života.

  Pozváno bylo na 143 dárců krve. Oceněno bylo 56 dárci s počtem 20 odběrů stříbrnou medailí, 44 dárců s počtem 40 odběrů zlatou medailí, 32 dárců s počtem 80 odběrů Zlatým křížem 3.třídy a za úctyhodných 120 odběrů Zlatým křížem 2.třídy bylo oceněno 11 dárců. Nesmíme ovšem zapomenout poděkovat i dárcům s počtem 10 odběrů, kteří jsou oceňováni bronzovou medailí přímo na transfuzním oddělení a na prvodárce.

  V průběhu oceňování mnohé dárce přišla pozdravit a poděkovat i primářka transfuzního oddělení Kroměříž MUDr. Eva Zdráhalová. Poděkování patří i všem organizátorům a dobrovolníkům z řad OS ČČK Kroměříž. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže, Ministerstva zdravotnictví a MUDr. Olgy Sehnalové.

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy, Oceňováni dárců

  Přidáno dne 31. října 2019

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Slavnostní oceňování dárců krve 2019

  Ve čtvrtek 17.10.2019 jsme v Kulturním domě Kroměříž přivítali bezpříspěvkové dárce krve, aby jsme poděkovali všem přítomným dámám a pánům za dárcovství a předali medaile a Zlaté kříže prof. MUDr. Jana Jánského za vícečetné bezplatné darování krve. Pozváno bylo na 132 dárců krve. Oceněni byli dárci s počtem 20 odběrů stříbrnou medailí, s počtem 40 odběrů zlatou medailí, s počtem 80 odběrů Zlatým křížem 3.třídy a za úctyhodných 120 odběrů Zlatým křížem 2.třídy. Nesmíme ovšem zapomenout poděkovat i dárcům s počtem 10 odběrů, kteří jsou oceňováni bronzovou medailí přímo na transfuzním oddělení a na prvodárce.

  Jsme si vědomi toho, že dávají něco, co není schopen nikdo jiný než právě dárce krve dát. Darují vzácnou tekutinu mnohdy neznámému člověku. Člověku se svým trápením, se svými radostmi a snad i s novým poznáním, jak cenný je život, jak cenná je kapka krve. Neboť i na počátku 21. století je lidská krev nenahraditelnou živou tekutinou.

  V rámci slavnostního poděkování byli ocenění i občané Města Kroměříž, kteří přebírali zlatou medaili a Zlaté kříže a převzali pamětní list.

  Poděkování patří i všem hostů, organizátorům i studentům SŠ hotelové a služeb Kroměříž. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže a MUDr. Olgy Sehnalové.

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy, Oceňováni dárců

  Přidáno dne 6. listopadu 2018

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Proběhlo slavnostní ocenění dárců krve 2018

  Na čtvrtek 11. října pozval Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž do Kulturního domu v Kroměříži bezplatné dárce krve na slavnostní odpoledne, které je tradičně symbolickým poděkováním za dárcovství, a předal ocenění prof. MUDr. Jana Jánského.

  Pozváno bylo 127 dárců krve. Stříbrná medaile za 20krevních odběrů náležela 51 dárcům, zlatá medaile za 40odběrů patřila 51 dárcům, Zlatým křížem 3. třídy za 80odběrů bylo oceněno 22 dárců a 3 dárci s úctyhodným počtem 120 odběrů bylo oceněno Zlatým křížem 2. třídy. Nesmíme zapomenout ani na 70 dárců s počtem 10odběrů, kteří jsou oceňování bronzovou medailí přímo na transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s. a na 97 prvodárců, jimž náležel odznak krůpěj krve. V rámci slavnostního poděkování byli oceněni městem Kroměříž občané města Kroměříž, kteří převzali zlatou medaili a Zlaté kříže.

  I na počátku 21. století je stále lidská krev nenahraditelnou živou tekutinou. Každý odběr má svou hodnotu, každý z dárců má svůj osobitý podíl na záchraně lidského života a za to jim patří velké „děkujeme“.

  Poděkování patří i všem hostům za krásná děkovná slova a organizátorům. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové.

   

   

   

 • Aktuální zprávy, Oceňováni dárců

  Přidáno dne 29. října 2017

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Oceňování dárců 2017

  V Kroměříži byli oceněni bezpříspěvkoví dárci krve

  Darování krve je pro zdravého člověka tím nejmenším, ale za to tím nejvzácnějším darem. Proto nám bylo ctí přivítat ve čtvrtek 19.10.2017 v Domě kultury v Kroměříži na slavnostním odpoledni bezpříspěvkové dárce krve, poděkovat  a předat ocenění prof. MUDr. Jana Jánského. Tuto již tradiční akci pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž.

  Pozváno bylo 122 dárců krve. Stříbrná medaile za 20krevních odběrů náleží 56 dárcům, zlatá medaile za 40odběrů  patří 43 dárcům, Zlatým křížem 3.třídy za 80odběrů bylo oceněno 18dárců a 5 dárců s úctyhodným počtem 120 odběrů bylo oceněno Zlatým křížem 2.třídy. Nesmíme zapomenout ani na 67 dárců s počtem 10odběrů, kteří jsou oceňování bronzovou medailí přímo na transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s. a na 79 prvodárců jimž náleží odznak krůpěj krve. V rámci slavnostního poděkování byli oceněni městem Kroměříž občané města Kroměříž, kteří převzali zlatou medaili a Zlaté kříže.

  Děkujeme všem dárcům krve za jejich obětavost, kterou druhým pomáhají navrátit zdraví a někdy i život. Poděkování patří všem hostům a organizátorům. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové.

   

  Odkaz na fotogalerii: http://plavani-cck.rajce.idnes.cz/Slavnostni_ocenovani_darcu_krve_2017/