RSS
 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 25. října 2021

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Slavnostní oceňování dárců krve 2021

  Oblastní spolek ČČK Kroměříž přivítal ve čtvrtek 21. 10. 2021 v sále klubu Starý pivovar Kroměříž bezpříspěvkové dárce krve. Ze srdce děkujeme 🌹 za darování krve, plazmy a to i v této pro všechny náročné době, v čase epidemie, nouzového stavu a karantény. Celkem bylo oceněno 174 dárců krve. V průběhu oceňování mnohé dárce přišli pozdravit a poděkovat hosté. 😊🍀 Děkujeme paní učitelce a děvčatům ze ZUŠ Kroměříž za hudební doprovod. 🎤 Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže, Ministerstva zdravotnictví ČR a MUDr. Olgy Sehnalové. 🌹

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 19. listopadu 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Dárcovstvím krevní plazmy můžete pomoci nemocným covidem-19!

  Více informací zde:

  Krajská nemocnice Zlín

  Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně hledá pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID-19, a jsou ochotní darovat plazmu.

  V této rekonvalescentní plazmě totiž mohou být přítomny protilátky, které pomůžou jejímu příjemci se uzdravit.

  Zájemcům o darování se nejprve odebere kontrolní vzorek krve. Ti, u kterých bude nalezeno vhodné množství protilátek, budou následně pozváni k odběru plazmy.

  V případě zájmu je možné se ke kontrolnímu odběru objednat a získat další informace na telefonních číslech 577 552 322, 734 510 687.

  Na darování rekonvalescentní plazmy se vztahují stejná pravidla jako na dárcovství krve: ideálními dárci jsou muži, kteří nikdy v minulosti nedostali transfuzi, nebo ženy, které v minulosti nedostaly transfuzi a nebyly těhotné.

  Uherskohradišťská nemocnice

  Zájemci o darování rekonvalescentní plazmy mohou přijít na hematologicko-transfuzní oddělení uherskohradišťské nemocnice, které se nachází v budově H hned naproti parkoviště, v každý pracovní den od 7 do 15 hodin. Ke stanovení množství protilátek v plazmě stačí jedna zkumavka krve.

  Další informace lze získat na tel. 572529809, nebo e-mailu:kamrla@nemuh.cz.

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 13. října 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  15.10. oceňování dárců krve – informace

  Na základě dopisu, který obdržel každý oceněný dárce minulý týden, potvrzujeme, že platí převzetí ocenění 15.10.2020 v čase od 13 do 19 hod ve venkovních prostorách. Převzetí bude trvat jen velmi malou chvíli. Ocenění budou přicházet průběžně bez jakékoli kumulace více jak jedné osoby.

   

   

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuality z dopravního hřiště, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 19. března 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  CHRAŇTE SEBE I SVÉ BLÍZKÉ

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy, Oceňováni dárců

  Přidáno dne 31. října 2019

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Slavnostní oceňování dárců krve 2019

  Ve čtvrtek 17.10.2019 jsme v Kulturním domě Kroměříž přivítali bezpříspěvkové dárce krve, aby jsme poděkovali všem přítomným dámám a pánům za dárcovství a předali medaile a Zlaté kříže prof. MUDr. Jana Jánského za vícečetné bezplatné darování krve. Pozváno bylo na 132 dárců krve. Oceněni byli dárci s počtem 20 odběrů stříbrnou medailí, s počtem 40 odběrů zlatou medailí, s počtem 80 odběrů Zlatým křížem 3.třídy a za úctyhodných 120 odběrů Zlatým křížem 2.třídy. Nesmíme ovšem zapomenout poděkovat i dárcům s počtem 10 odběrů, kteří jsou oceňováni bronzovou medailí přímo na transfuzním oddělení a na prvodárce.

  Jsme si vědomi toho, že dávají něco, co není schopen nikdo jiný než právě dárce krve dát. Darují vzácnou tekutinu mnohdy neznámému člověku. Člověku se svým trápením, se svými radostmi a snad i s novým poznáním, jak cenný je život, jak cenná je kapka krve. Neboť i na počátku 21. století je lidská krev nenahraditelnou živou tekutinou.

  V rámci slavnostního poděkování byli ocenění i občané Města Kroměříž, kteří přebírali zlatou medaili a Zlaté kříže a převzali pamětní list.

  Poděkování patří i všem hostů, organizátorům i studentům SŠ hotelové a služeb Kroměříž. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže a MUDr. Olgy Sehnalové.

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy, Oceňováni dárců

  Přidáno dne 6. listopadu 2018

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Proběhlo slavnostní ocenění dárců krve 2018

  Na čtvrtek 11. října pozval Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž do Kulturního domu v Kroměříži bezplatné dárce krve na slavnostní odpoledne, které je tradičně symbolickým poděkováním za dárcovství, a předal ocenění prof. MUDr. Jana Jánského.

  Pozváno bylo 127 dárců krve. Stříbrná medaile za 20krevních odběrů náležela 51 dárcům, zlatá medaile za 40odběrů patřila 51 dárcům, Zlatým křížem 3. třídy za 80odběrů bylo oceněno 22 dárců a 3 dárci s úctyhodným počtem 120 odběrů bylo oceněno Zlatým křížem 2. třídy. Nesmíme zapomenout ani na 70 dárců s počtem 10odběrů, kteří jsou oceňování bronzovou medailí přímo na transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s. a na 97 prvodárců, jimž náležel odznak krůpěj krve. V rámci slavnostního poděkování byli oceněni městem Kroměříž občané města Kroměříž, kteří převzali zlatou medaili a Zlaté kříže.

  I na počátku 21. století je stále lidská krev nenahraditelnou živou tekutinou. Každý odběr má svou hodnotu, každý z dárců má svůj osobitý podíl na záchraně lidského života a za to jim patří velké „děkujeme“.

  Poděkování patří i všem hostům za krásná děkovná slova a organizátorům. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové.

   

   

   

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální kurzy, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 27. října 2016

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Slavnostní oceňování dárců krve

  Stalo se už pěknou tradicí, že vždy na konci října oceňuje Oblastní spolek Českého červeného kříže bezpříspěvkové dárce krve.Také letos toto slavnostní odpoledne a podvečer proběhlo, 20. října se rozzářila světla ve velkém sále Domu kultury v Kroměříži, abychom mohli přivítat především dárce, jejich doprovod a také hosty.V tomto roce bylo oceněno celkem 86 dárců – 10 z nich obdrželo Zlatý kříž za 80 odběrů, 35 z nich dosáhlo na ocenění Zlatou medailí Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů a 40 dárců získalo Stříbrnou medaili za 20 odběrů krve. Bronzovou medaili za 10 odběrů obdrží dárci přímo po odběru na transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s., v tomto roce jich bylo celkem 52. Na všechny čekalo malé občerstvení, k poslechu i tanci doprovázela hudba p. Radka Vernera a atmosféra byla velmi příjemná. Krátkým proslovem pozdravili dárce také hosté – primářka transfúzního oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s. p. MUDr. Zdena Hřebačková, PhDr. Julie Zaydlarová za vedení nemocnice a ředitelka OS ČČK Kroměříž p. Bc. Alice Juračková. Poděkování patří také členkám Oblastní výkonné rady OS ČČK Kroměříž za organizaci a pomoc a studentům Střední  školy hotelové a služeb Kroměříž. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříže,  Zlínského kraje a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové.

 • Akce, Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 28. října 2015

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Oceňování dárců krve 2015

  Podzimní odpoledne 22. října 2015 mělo slavnostní nádech pro některé z nás – především pak pro bezpříspěvkové dárce krve.
  Tento den proběhlo slavnostní předávání Medailí Prof. MUDr. Jana Janského, které již tradičně uděluje Český červený kříž.
  V Domě kultury se sešli dárci, kteří obdrželi Zlatý kříž 3.třídy za 80 odběrů, dále dárci s počtem odběrů 40, kteří obdrželi Zlatou medaili, poslední skupinou pak byli dárci s počtem odběrů 20 a Stříbrnou medailí. Svou gratulací a poděkováním za dárcovství přispěli nejen zástupci Českého červeného kříže v Kroměříži, ale také hosté – poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, radní Zlínského kraje Mgr. Taťána Nersesjan, starosta Města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec, ředitelka Kroměřížské nemocnice, a.s. MUDr. Lenka Mergenthalová a primářka transfúzního oddělení nemocnice MUDr. Zdeňka Hřebačková.
  Příjemnou a pohodovou atmosféru dokreslilo vystoupení tanečního páru s ukázkou standartních tanců a také hudební doprovod p. Radka Vernera.
  Slavnostní akt proběhl za finanční podpory Zlínského kraje, Města Kroměříže a Českého červeného kříže.

 • Akce, Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 10. června 2015

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Světový den dárců krve

  Děkujeme srdečně všem dárcům krve…

 • Akce, Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 20. října 2014

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Oceňování dárců krve 2014

  Oblastní spolek Českého červeného kříže v Kroměříži už tradičně v podzimních dnech oceňuje bezpříspěvkové dárce krve. Tak tomu bylo i ve čvrtek 16.10.2014, kdy si v sále Domu kultury převzali dárci svá ocenění Pokračovat …

 • Akce, Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 25. října 2013

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Slavnostní oceňování dárců krve 2013

  V pátek 18.10. se konalo v sále střední školy hotelové a služeb v Kroměříži slavnostní oceňování bezplatných dárců krve. Bylo předáno 61 stříbrných medailí Prof. MUDr.Jana  Janského za 20 bezplatných odběrů, 37 zlatých medailí Prof.MUDr. Jana Janského za 40 bezplatných odběrů krve a 11 zlatých křížů 3.třídy Prof.MUDr.Jana Janského za 80 bezplatných odběrů krve. V letošním roce bylo také oceněno přímo na transfúzním oddělení 85 dárců bronzovou medailí Prof.MUDr.Jana Jánského za 10 bezplatných odběrů krve.

  Dárcovství krve si  velmi vážíme a všem oceněných ještě jednou děkujeme. Současně děkujeme  paní primářce transfuzního oddělení Kroměřížské nemocnice MUDr.Zdeně  Hřebačkové a celému jejímu kolektivu za péči a příjemné prostředí, které dárcům krve poskytují. Klubu dárců krve za jejich celoroční vynikající spolupráci. Paní europoslankyni Olze Sehnalové, paní starostce Města Kroměříže Daniele Hebnarové a zástupkyním Města Kroměříže paní Jarmile Číhalové a paní Blance Šimůnkové za jejich účast na této akci.

  Poděkování patří také členkám a dobrovolnicím Českého červeného kříže v Kroměřiži , které  slavnostní odpoledne připravily.

   Slavnostní oceňování proběhlo za finanční podpory Českého červeného kříže, Zlínského kraje a Města Kroměříž.