RSS
 • Aktuální zprávy, Programy pro děti v Holešově

  Přidáno dne 18. ledna 2021

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  INFORMACE – cvičení, vaničkování a plavání dětí s rodiči

  Milí rodiče, cvičenečci, vanáčci a plaváčci,

  nastalá situace k nám s příchodem nového roku není příliš nakloněna a dle vládních nařízení spojené s COVID jsou veškeré kurzy Bejbátko /cvičení, plavání, vaničky/pozastaveny a uzavřeny.

  Jsme však s hlavou vzhůru, rozhodně věříme, že se vše v dobré obrátí a jakmile dojde k rozvolňování – kurzy postupně otevřeme. Jakmile bude otevření aktuální, budeme Vás informovat.

  Děkujeme, myslíme na Vás a přejeme pevné zdravíčko a pohoděnku.

 • Aktuální zprávy

  Přidáno dne 21. prosince 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Pf 2021

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 19. listopadu 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Dárcovstvím krevní plazmy můžete pomoci nemocným covidem-19!

  Více informací zde:

  Krajská nemocnice Zlín

  Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně hledá pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID-19, a jsou ochotní darovat plazmu.

  V této rekonvalescentní plazmě totiž mohou být přítomny protilátky, které pomůžou jejímu příjemci se uzdravit.

  Zájemcům o darování se nejprve odebere kontrolní vzorek krve. Ti, u kterých bude nalezeno vhodné množství protilátek, budou následně pozváni k odběru plazmy.

  V případě zájmu je možné se ke kontrolnímu odběru objednat a získat další informace na telefonních číslech 577 552 322, 734 510 687.

  Na darování rekonvalescentní plazmy se vztahují stejná pravidla jako na dárcovství krve: ideálními dárci jsou muži, kteří nikdy v minulosti nedostali transfuzi, nebo ženy, které v minulosti nedostaly transfuzi a nebyly těhotné.

  Uherskohradišťská nemocnice

  Zájemci o darování rekonvalescentní plazmy mohou přijít na hematologicko-transfuzní oddělení uherskohradišťské nemocnice, které se nachází v budově H hned naproti parkoviště, v každý pracovní den od 7 do 15 hodin. Ke stanovení množství protilátek v plazmě stačí jedna zkumavka krve.

  Další informace lze získat na tel. 572529809, nebo e-mailu:kamrla@nemuh.cz.

 • Aktuální zprávy

  Přidáno dne 23. října 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Hledáme dobrovolníky a dobrovolné pracovníky – Spolu to zvládneme.

 • Aktuální zprávy, Oceňováni dárců

  Přidáno dne 20. října 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Netradiční ocenění bezpříspěvkových dárců krve v Kroměříži

  Oblastní spolek ČČK Kroměříž přivítal ve čtvrtek 15.10.2020  v sídle kanceláře OS ČČK Kroměříž bezpříspěvkové dárce krve, aby jim poděkoval za dárcovství, mezi které bezesporu patří ocenění prof. MUDr. Jana Jánského za vícečetné bezplatné darování krve.

  Vlivem vládních nařízení se poděkování netradičně konalo ve venkovních prostorách dětského dopravního hřiště, a to individuálním předáním ocenění za přítomnosti organizátora a jedné blízké osoby.

  Ze srdce děkujeme za darování krve, plazmy a to i v této pro všechny náročné době, v čase epidemie, nouzového stavu a karantény. Zajištění péče o pacienty transfuzními přípravky je v současné době mnohem náročnější. O to cennější je právě dárcovská pomoc, dar krve – dar života.

  Pozváno bylo na 143 dárců krve. Oceněno bylo 56 dárci s počtem 20 odběrů stříbrnou medailí, 44 dárců s počtem 40 odběrů zlatou medailí, 32 dárců s počtem 80 odběrů Zlatým křížem 3.třídy a za úctyhodných 120 odběrů Zlatým křížem 2.třídy bylo oceněno 11 dárců. Nesmíme ovšem zapomenout poděkovat i dárcům s počtem 10 odběrů, kteří jsou oceňováni bronzovou medailí přímo na transfuzním oddělení a na prvodárce.

  V průběhu oceňování mnohé dárce přišla pozdravit a poděkovat i primářka transfuzního oddělení Kroměříž MUDr. Eva Zdráhalová. Poděkování patří i všem organizátorům a dobrovolníkům z řad OS ČČK Kroměříž. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže, Ministerstva zdravotnictví a MUDr. Olgy Sehnalové.

 • Aktuality z dopravního hřiště, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 17. října 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  DDH pro veřejnost – UZAVŘENO

  Dětské dopravní hřiště je do odvolání uzavřeno.

  Děkujeme za pochopení.

  Budeme se na všechny návštěvníky těšit, jakmile bude možné opět otevřít.

   

   

   

   

 • Aktuální zprávy

  Přidáno dne 15. října 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Ohlédnutí za akcemi OS ČČK Kroměříž s tématem BESIP léto 2020

  Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž se v období letních prázdnin zapojil do programu na letních táborech v Hostýnských horách a to s tématem BESIP léto 2020. A rozhodně to nebyla pro účastníky táborů žádná nuda. Díky zajímavému programu, který byl připraven zábavně- naučnou formou, se táborníci dotkli jak teoreticky tak prakticky dopravní tématiky, jejíž součástí byla orientace v dopravním prostředí, bezpečnost v dopravě a poskytování laické první pomoci.

  Jako pokračující aktivita tématu BESIP léto 2020 byla osvěta dopravní výchovy v mateřských školách. Aktivity do mateřských škol byly připraveny hravou formou se zaměřením na dopravní značky a předpisy. Součástí byl i praktický nácvik, který děti velmi bavil a představil specifické dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci nejen jako cyklisté, ale i chodci.

  Poděkování patří všem pedagogům, lektorům, a dětem za skvělou spolupráci a připravenost. Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu.

 • Aktuality o darcovství krve, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 13. října 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  15.10. oceňování dárců krve – informace

  Na základě dopisu, který obdržel každý oceněný dárce minulý týden, potvrzujeme, že platí převzetí ocenění 15.10.2020 v čase od 13 do 19 hod ve venkovních prostorách. Převzetí bude trvat jen velmi malou chvíli. Ocenění budou přicházet průběžně bez jakékoli kumulace více jak jedné osoby.

   

   

 • Aktuální zprávy, Programy pro děti v Holešově

  Přidáno dne 12. října 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Pozastavení lekcí a kurzů v Holešově

  Milí účastníci našich aktivit.
  Z důvodu aktuálních vládních opatření do odvolání pozastavujeme lekce a kurzy:

  • cvičení Bejbátko
  • plavání Bejbátko
  • vaničkování Bejbátko
  • aquaerobic

   

  Současně jsme přerušili i plaveckou výuku dětí MŠ a žáků ZŠ.

  O dalším postupu Vás budeme informovat.

  Děkujeme za pochopení a budeme se těšit opět na viděnou.

  Přejeme vám dny plné zdraví a dobré nálady.

  Kolektiv OS ČČK Kroměříž

   

 • Aktuální zprávy, Zprávy o pobytu pro seniory

  Přidáno dne 11. října 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Cvičení pro seniorky v tělocvičně v Kroměříži

  Český červený kříž Kroměříž se již řadu let stará o své aktivní seniorky, pořádá pro ně rekondiční pobyty jak v lázeňském prostředí, tak i na horách. Součástí pobytů bývá i ranní tělocvik. Cvičení se u seniorů setkalo s velkým ohlasem a snad právě proto přišla nabídka i v průběhu roku.  Díky podpoře Města Kroměříž se od září mohou pravidelně setkávat seniorky – cvičenky v tělocvičně Klubu seniorů na Hanáckém náměstí. Pod vedením zkušené cvičitelky Naděnky Součkové se seniorky udržují stále fit a cvičením pomáhají rozvíjet chuť pečovat o své zdraví, udržovat vitalitu a soběstačnost. Všem cvičenkám přejeme pevné zdraví a stálý úsměv. Městu Kroměříž velmi děkujeme za poskytnutí tělocvičny.

 • Aktuální zprávy, Programy pro děti v Holešově

  Přidáno dne 24. září 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Programy pro rodiče s dětmi v Holešově – nabídka od září 2020

 • Aktuální zprávy

  Přidáno dne 20. září 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Oslavili jsme Světový den první pomoci

  Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci. Vyhlašuje jej každoročně Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce. Má všechny upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může – v prvních minutách – rozhodnout o záchraně života. A především ukázat, že pomáhat není vždy tak těžké, jak si myslíme a že nejzásadnější je být ochotný učinit první krok.

  Již tradičně se do světového dne první pomoci zapojil i náš Oblastní spolek ČČK Kroměříž, a v sobotu 12.září uspořádal na dětském dopravním hřišti program s ukázkami poskytování první pomoci pro širokou veřejnost. Byla připravena stanoviště s ukázkami kardiopulmonální resuscitace za použití AED, ukázky maskování a obvazové techniky, kvíz první pomoci a znalosti dopravních značek a překážková dráha pro koloběžky. Všichni účastníci si po splnění stanovišť odnášeli malou pozornost. Poděkování patří všem dobrovolníkům a i pomocníkům z řad místní skupiny Kroměříž.

 • Aktuální zprávy

  Přidáno dne 11. září 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Aquaerobic v Holešově každý čtvrtek od 17. 9.

 • Aktuality z dopravního hřiště, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 7. září 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO

  Milí příznivci Dětského dopravního hřiště od září upravujeme provozní dobu pro veřejnost.

  Těšíme se na vaši návštěvu.

  Více informací v nabídce zde:

 • Aktuality z dopravního hřiště, Aktuální zprávy

  Přidáno dne 31. srpna 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Srdečně zveme širokou veřejnost na SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI – sobota 12.9.2020

  Světový den PRVNÍ POMOCI sobota 12.9. – přijďte se s námi naučit jak poskytovat první pomoc

 • Aktuální zprávy, Zprávy o pobytu pro seniory

  Přidáno dne 8. srpna 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Podzimní pobyt na Červenohorském sedle – nabídka

  Nabízíme pobyt v krásném prostředí Jeseníků na Červenohorském sedle.

  Nabídka zde:

  Přihláška zde:

   

   

 • Aktuální zprávy

  Přidáno dne 7. srpna 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Katastrofa v Bejrútu: Červený kříž pomáhá

  Informace nalezmete v odkaze níže:

 • Aktuální zprávy, Zprávy o pobytu pro seniory

  Přidáno dne 7. srpna 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  V Luhačovicích bylo úžasně :-).

  Jarní rekondiční pobyt v Luhačovicích s ČČK Kroměříž byl opět zdařilý. Po odloženém dubnovém termínu,kvůli koronaviru,jsme někteří odjížděli na červnový pobyt s obavami.Jak to všechno bude probíhat s rouškami, s dezinfekcí atd. Hotel Ambra byl na nás perfektně připraven. Milé přivítání,všude ochota, úsměv, všichni pracovníci hotelu laskaví, vstřícní, zkrátka paráda. Bazén s vířivkou,welnes, procedůry, vynikající kuchyně, to vše jsme si užívali plnými doušky. Mile překvapil zájem o kondiční a zdravotní cvičení, kdy každé ráno byla tělocvična naplněna cvičenkami a jedním zdatným 80 ti letým „sokolem“. Nezklamal ani zájem o turnaj v bowlingu,kde jsme se nejen protáhli , ale i nasmáli. A velmi přijemný byl výlet vláčkem na Luhačovickou přehradu.Samozřejmostí byly časté procházky na kolonádu na doušek léčivé minerálky, na teplé oříškové oplatky a na výborné kafíčko. Byla to vzpruha pro všechny naše účastníky. Kamarádi, dobrý kolektiv, všem se pobyt líbil. Mezi nás seniory přicházejí i mladí lidé se svými dětmi a všichni odjíždějí nadšení, nabití novou energií,elánem a zážitky, pro které se už teď těší na další společný pobyt.

 • Aktuální zprávy

  Přidáno dne 7. května 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  8. květen – Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce

  Světový den ČK&ČP je oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků a zaměstnanců Červeného kříže, jejichž služba lidem zachraňuje životy nebo lidské životy mění k lepšímu, připomenutím našeho závazku vůči lidstvu – být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude a pro všechny. Letošní Světový den si připomínáme v době probíhající pandemie nemoci Covid-19. Právě stálá přítomnost Červeného kříže ve 192 zemích světa umožňuje milionům jeho příslušníkům aktivně pomáhat bránit šíření infekce a pomáhat těm, které postihla. Jen osobních ochranných pomůcek jsme distribuovali desítky milionů. Dále šíříme potřebné informace, pomáháme zdravotnickým zařízením, poskytujeme psychosociální pomoc, podporujeme izolované seniory a věnujeme se dalším humanitárním aktivitám. Rozpočet Červeného kříže a Červeného půlměsíce na boj s Covid-19 se blíží v přepočtu 20 miliardám Kč.

  Český červený kříž se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti našimi „mírovými“ programy – výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními a zdravotnickými aktivitami našich čtyř desítek zařízení, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory, šířením humanitárního práva či pátrací službou.U příležitosti letošního Světového dne Červeného kříže a 200. výročí narození Florence Nightingalové, inspirátorky Henri Dunanta, představíme 7.5.2020 v 10.00 společný projekt ČČK a České mincovny Děkujeme zaměřený na poděkování všem, kteří se do pomoci při pandemii zapojili a podporu projektů Červeného kříže.

 • Programy pro děti v Holešově

  Přidáno dne 4. května 2020

  Přidáno uživatelem Alice Juračková

  Štítky

  Informace pro rodiče- programy plavání a cvičení v Holešově

  Milí rodiče, do přílohy jsme vám vypsali několik informací k aktuální situaci s covid-19.

  Průběžně vás budeme informovat o možném zahájení programů.  Pokud nám to situace dovolí, plánujeme programy „BEJBÁTKO“ realizovat i v průběhu letních prázdnin.

  TĚŠÍME SE NA VÁS :-).

 • Starší zprávy Ano! Máme pro Vás i další zprávy, podívejte se na ně.

  Novější zprávy Ano! Máme pro Vás nové zprávy.